Mặt bằng dự án Centana Quận 2:

Mặt bằng dự án Centana Quận 2

Mặt bằng dự án Centana Quận 2

Xem mặt bằng chi tiết tại đây: Mặt bằng Centara Quận 2